Zebrania i konsultacje

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

12.09.2017 (wtorek) zebrania z rodzicami
10.10.2017 (wtorek) zebrania z rodzicami
7.11.2017 (wtorek) konsultacje
12.12.2017 (wtorek) zebrania z rodzicami – propozycje ocen
23.01.2018 (wtorek) wywiadówka
27.03.2018 (wtorek) zebrania z rodzicami
24.04.2018 (wtorek) konsultacje
29.05.2018 (wtorek) zebrania z rodzicami – propozycje ocen