Zajęcia z języka angielskiego

W ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” od października 2017r. w naszej szkole odbywają się zajęcia z j. angielskiego. Biorą w nich udział uczniowie od klas drugich do klas piątych (razem 75 uczniów). Zajęcia odbywają się w małych, maksymalnie dwunastoosobowych grupach. Służą one utrwaleniu i powtórzeniu dotychczas zdobytej wiedzy, a także jej rozszerzeniu i rozwinięciu (w szczególności umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia). W czasie lekcji korzysta się z nowoczesnych technologii i metod aktywizujących. Zajęcia prowadzą nauczyciele z naszej szkoły: pani Anna Eisler, Anna Niszczota i Joanna Popławska.