Wojewódzki Konkurs z Biologii (eliminacje szkolne)

Dnia 9 listopada  o godz. 14.00 w stołówce szkolnej odbędzie się szkolny etap WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z BIOLOGII. Zapisy i szczegółowe informacje u nauczyciela biologii.

Na etapie szkolnym wymagane będą niektóre treści, w niewielkim zakresie poszerzonym,  z następujących działów podstawy programowej z biologii dla szkół podstawowych:

  1. dział I: Obserwacje mikroskopowe, pierwiastki i związki chemiczne budujące organizm, budowa komórek,
  2. dział II: Klasyfikacja organizmów, wirusy, bakterie,
  3. dział III: Organizm człowieka – hierarchiczna budowa organizmu człowieka, poszczególne układy narządów,
  4. dział IV: Homeostaza