WeDo – projekt SUPER

Zajęcia Robotyki Lego WeDo 2.0 w naszej szkole skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 lat i mają na celu poszerzanie zainteresowań najmłodszych, a także pozwalają im zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki i robotyki.

Zdobywanie wiedzy wcale nie musi kojarzyć się jedynie ze szkołą i podręcznikami. Wystarczy proste połączenie nauki i zabawy, aby dzieci chętnie zdobywały nową wiedzę i pogłębiały swoje zainteresowania.

 

 

link do fotorelacji