ART

Od listopada 2017 r.  w naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego„Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły  Podstawowe”. Trening umiejętności społecznych ART.- skierowany jest do uczniów klas starszych (IV –VII), ma na celu nabycie przez uczestnika podstawowych umiejętności pro społecznych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także prowadzi do stopniowego wzrostu poziomu moralnego.  Młodzież, nauczyciele i rodzice wykazują zainteresowanie udziałem uczniów w treningu. Zajęcia w pierwszej grupie zakończyły się sukcesem, wszyscy uczestnicy zaliczyli udział w Treningu z pozytywnym efektem nabycia umiejętności.