Stypendyści Prezydenta Miasta Gdańska

17 października Prezydent Miasta Gdańska wręczył dyplomy stypendystom, którzy uzyskali jednorazowe stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i rywalizacji sportowej.

Oto galeria z naszymi stypendystami:

Więcej informacji: https://www.gdansk.pl/chelm/stypendia-prezydenta-miasta-najlepsi-sportowcy-wsrod-uczniow-nagrodzeni,a,127925