Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW (2017/2018)

Przewodniczący: Michał Żuk
Zastępca przewodniczącego: Maciej Borówka
Sekretarz: Anna Przybyszewska

Członkowie:

  • Anna Jankowska
  • Monika Kozłowska
  • Leszek Świtalski
  • Dorota Wasilewska

Składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 80 zł/rok
  • 60 zł/rok za dziecko, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko

Opcje dokonywania wpłat:
1. u skarbnika klasowego
2. przelewem na konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 15 1240 1268 1111 0000 1542 8200 (Imię Nazwisko ucznia, klasa)
3. w szkole w pokoju 103 u p. Ewy Pietkiewicz

tel. 793 831 882, 58 302 46 04 w.106

KONTAKT:

E-mail: rodzice@sp42.gda.pl
Facebook: @rodzice.sp42

Wyniki konkursu składkowego Rady Rodziców na 15.06.2018
Klasa Zebrana kwota Ilość uczniów Średnia/ucznia  Miejsce Uwagi
I D 1815 25 72,60 I wszyscy wpłacili
IV D 1500 22 68,18 II
I B 720 12 60,00 III
II A 1290 22 58,64
I A 940 18 52,22
0A 1200 23 52,17
II B 1080 21 51,43
III D 1000 21 47,62
V C 1000 23 43,48
IV B 960 23 41,74
V D 890 23 38,70
0 B 850 22 38,64
III C 800 21 38,10
IV A 660 18 36,67
III A 630 18 35,00 wszyscy wpłacili
III B 750 22 34,09
VI C 610 18 33,89
VI A 690 21 32,86
VII C 720 22 32,73
IV C 780 24 32,50 wszyscy wpłacili
VII A 360 14 25,71
II C 440 19 23,16
V B 520 24 21,67
VII D 460 26 17,69
VII B 360 22 16,36
IV E 200 13 15,38
III E 240 18 13,33
V A 320 26 12,31
VI B 240 21 11,43
I C 140 25 5,60
III F 80 21 3,81