Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW (2018/2019)

Przewodniczący: Anna Przybyszewska

Z-ca Przewodniczącego: Maciej Borówka

Sekretarz: Anna Jankowska

Członkowie:

  • Daniel Okrój
  • Monika Kozłowska
  • Leszek Świtalski
  • Dorota Wasilewska

 

Składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 80 zł/rok
  • 60 zł/rok za dziecko, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko

Opcje dokonywania wpłat:
1. u skarbnika klasowego
2. przelewem na konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 15 1240 1268 1111 0000 1542 8200 (Imię Nazwisko ucznia, klasa)
3. w szkole w pokoju 103 u p. Ewy Pietkiewicz

tel. 793 831 882, 58 302 46 04 w.106

KONTAKT:

E-mail: rodzice@sp42.gda.pl
Facebook: @rodzice.sp42

Do pobrania: