Program „StART”

Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe „StART”.

W programie „StART” uczniowie doskonalą w szkole i w domu umiejętności, które pozwolą im na dochodzenie własnych racji bezpośrednio, odważnie i uczciwie, z poszanowanie praw i racji innych dzieci, rodziców i nauczycieli. Dzięki tym zajęciom dzieci mają lepsze samopoczucie, lepsze wyniki w nauce, większe bezpieczeństwo osobiste i mniej konfliktów z rówieśnikami. Uczniowie nabywają umiejętności postępowania w trudnych sytuacjach, większą otwartość wobec innych osób. Ćwiczenie umiejętności w programie StART jest treningiem. W trakcie treningu uczeń może wystąpić w roli: trenującego, pomocnika, obserwatora. Po opanowaniu umiejętności dziecko stosuje je w rzeczywistych sytuacjach w domu, w szkole, w innych miejscach, w stosunku do różnych osób.

Prowadzące: B. Majewska, K. Zając

link do fotorelacji