Obiady w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 06 września 2018r.

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w pokoju intendenta szkoły). Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i złożyć u intendenta szkoły w dniach 31.08 – 04.09.2018. Przy składaniu każda umowa otrzyma indywidualny numer. W przypadku korzystania z obiadu przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy na każde z nich. Po złożeniu druku umowy i uzyskaniu informacji o jej numerze należy dokonać przelewu odpowiedniej kwoty na konto żywieniowe: 69 1240 1268 1111 0010 3842 1432

W treści przelewu należy podać  następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonuje się wpłaty oraz OBOWIĄZKOWO numer umowy.

Kwota za obiady nie uległa zmianie i wynosi 3,80 zł za 1 obiad. Kwota, jaką należy zapłacić  za wrzesień będzie podana 3 września na szkolnej stronie internetowej i na głównych drzwiach szkoły.

Przyjmowanie umów na obiady przez intendenta szkoły w dniach:

  • piątek 31.08.2018 w godzinach 9:00-17:00
  • poniedziałek 03.09.2018 w godzinach 8:00-16:00
  • wtorek 04.08.2018 w godzinach 8:00-16:00

 

Do pobrania i wydrukowania: