Od 1 stycznia następuje zmiana w sposobie dokonywania opłaty za obiady.

Komunikat Dyrektora SP 42 w Gdańsku

SZANOWNI PAŃSTWO!
Informuję, że od stycznia 2017 roku odpłatność za obiady będzie przyjmowana wyłącznie przelewem na konto żywieniowe 69 1240 1268 1111 0010 3842 1432.
Nie ma możliwości dokonania wpłat u pani intendentki!
Żywienie dzieci rozpocznie się 9 stycznia 2017 roku.
Za miesiąc styczeń 2017 roku należy uiścić kwotę 24,50 zł (7 obiadów x 3,50zł).
BARDZO PROSIMY O NIEZAOKRĄGLANIE KWOT WPŁATY.
W treści przelewu należy podać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka jedzącego obiady, klasę oraz miesiąc, za który jest uiszczona opłata.
Opłata musi być dokonana terminowo, tj. do 10 każdego miesiąca. Przekroczenie terminu wpłaty wiązać się będzie z naliczeniem odsetek karnych.
Rodzicowi nie wolno samowolnie dokonać odpisu za nieobecność dziecka w szkole w poprzednim miesiącu.W sytuacji, gdy wcześniej była zgłaszana nieobecność dziecka w szkole, należy bezwzględnie skontaktować się z panią Barbarą Butkiewicz, osobiście lub telefonicznie pod nr 512613055, uzyskać informację o kwocie do zapłaty i dopiero wtedy dokonać przelewu na wskazane konto.
Wszystkich Państwa zobowiązuję do złożenia w terminie 2 – 4 stycznia 2017 roku pisemnych deklaracji (zgłoszeń) dotyczących korzystania przez dziecko z obiadów w okresie styczeń –czerwiec 2017 roku.
Druk do pobrania poniżej.
Podpisane deklaracje można złożyć u pani intendentki, w sekretariacie szkoły lub na dyżurce.
PONADTO INFORMUJĘ, ŻE WSZYSCY RODZICE ŻYWIONYCH DZIECI ZOSTANĄ PROSZENI O OSOBISTY KONTAKT Z PANIĄ INTENDENTKĄ W CELU PODPISANIA UMOWY NA ŻYWIENIE DZIECKA. TERMIN ZOSTANIE PAŃSTWU PRZEKAZANY
W OSOBNYM KOMUNIKACIE.
DYREKTOR SZKOŁY
MIROSŁAW MICHALSKI