Obiady we wrześniu 2019

KWOTA NALEŻNA DO PRZELEWU ZA  OBIADY  ZA MIESIĄC WRZESIEŃ  2019 WYNOSI:

19 obiadów  x  4,00 zł = 76 zł

NR KONTA: Bank Pekao S.A    96124012681111001092274861

Proszę uregulować należną kwotę NAJPÓŹNIEJ  DO 10 WRZEŚNIA, ale NIE WPŁACAMY WCZEŚNIEJ ZA OBIADY, np: w miesiącu wrześniu za październik. Wpłacamy po ukazaniu się informacji na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń przed stołówką lub można uzyskać informację pod nr.telefonu: 507-427-859 od godz 8.00-16.00

BARDZO PROSIMY NIE PRZEKRACZAĆ TERMINU WPŁATY.

 

PRZYPOMINAMY:

W TYTULE PRZELEWU (WZÓR): KOWALSKI JAN  KL…, OBIADY 09.2019, NR UMOWY (obowiązkowo wpisać)

Sprawdź jadłospis (link)

Warunkiem korzystanie przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia  – druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub u intendenta.

Do pobrania i wydrukowania: