Obiady w czerwcu 2019

Każdy rodzic robiąc przelew za obiady w miesiącu czerwcu mając odliczenia z maja i zaplanowane nieobecności w czerwcu np.wycieczki proszę skontaktować się z intendentką
nr.tel.512-613-055.
Ostatni obiad 18 czerwca.
Informujemy w czerwcu 12 obiadów x 3,80 = 45,60
Bardzo prosimy aby przelać kwotę za obiady do 10 czerwca.
Rodzic nie posyłając dziecka w czerwcu na obiady musi poinformować
intendentkę i rozwiązać umowę obiadową – złożyć pisemną rezygnację – druki u intendentki.

Prosimy o wpłaty do 10 maja na konto 69 1240 1268 1111 0010 3842 1432

Bardzo prosimy nie przekraczać terminu wpłat.

Przypominamy, w tytule przelewu należy napisać:

  • nazwisko, imię dziecka, klasa,
  • za jaki miesiąc,
  • numer umowy (obowiązkowo wpisać).

WZÓR: Kowalski Jan kl. 2d obiady 06.2019 nr umowy XYZ

Sprawdź jadłospis (link)

Warunkiem korzystanie przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia  – druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub u intendenta.

Do pobrania i wydrukowania: