NABORY DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYCZNYM

Nabory

do klasy I sportowej

o profilu gimnastycznym

Testy sprawności fizycznej do klasy I sportowej o profilu gimnastyka sportowa w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku (Suchanino) odbędą się w dniach :

07.05.2019 (od godz. 9.00)

08.05.2019 (do godz. 15.00)

w sali nr 419, w SP 42.

W celu ustalenia godziny testów prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielem: Panią Anetą Jaskólską 507 584 000.

SZCZEGÓŁY:

Zajęcia sportowe są świetnym pomysłem na przełamanie szkolnej rutyny oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas przerw. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej – tak samo jak powietrza i pożywienia. Jest to szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia i rozwoju. Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Ma ona korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale również odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, ćwiczy wytrwałość w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych.

Wszystkich przyszłych pierwszoklasistów zapraszamy do klasy I sportowej o profilu gimnastyka sportowa w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku.

Gimnastyka sportowa to jedna z najwszechstronniejszych i najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu.

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie klasy I sportowej o profilu gimnastyka sportowa dla dzieci w wieku 6 i 7 lat. Oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, odbywają się dodatkowe zajęcia z zakresu gimnastyki sportowej, na których dzieci uczą się takich elementów jak:

*przewrót w przód i w tył, *mostek, *stanie na głowie i na ramionach

*przerzut bokiem, *rundak, *przerzut w przód

*odbicia z odskoczni, *salto w przód, *elementy równoważne

*wymyk i odmyk, *zeskok podmykiem *kołowrót w tył w podporze

*flick flack *i wiele wiele innych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w trakcie zajęć szkolnych, zgodnie z Wieloletnim programem szkolenia w sportach gimnastycznych dla oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Zajęcia odbywać się będą w salach przygotowanych do uprawiania gimnastyki sportowej.

Podczas zajęć dzieci doskonalą zdolności motoryczne, takie jak:

*gibkość, *koordynacja, *równowaga, *zwinność, *orientacja przestrzenna,

*rytmizacja, *siła, *wytrzymałość, * szybkość.

Od kandydatów wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia.

Kandydaci zobowiązani są do wykonania testów sprawności fizycznej w wybranym terminie:

od 07.05.2019 r., godz. 9.00

do 08.05.2019 r., godz. 15.00.

Do tej klasy kwalifikuje dziecko uzyskanie dobrego wyniku podjętej próby sprawności.

Prosimy zapoznać się z potrzebnymi dokumentami, załączonymi na stronie naszej Szkoły:

www.sp42.gda.pl

Odpowiedzi na pytania dotyczące klasy I sportowej oraz testów udzieli Państwu p. Aneta Jaskólska (nr tel.: 507 584 000)