Konkurs – Alfik Matematyczny dla klas II – VIII

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie !!!

Zapisy do 30 października u nauczycieli matematyki 

Koszt udziału w konkursie 10 zł 

 

Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika w mediach oraz stronach internetowych organizatora konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.

 

Konkurs odbędzie się 21 listopada 2018 r. godz. 13:00 w stołówce szkolnej.