IX TRÓJMIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH „PISANKA”

IX Trójmiejski Konkurs Plastyczny dla Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „PISANKA”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0 – III
  • klasy IV – VIII. Każdy uczeń może zgłosić pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A4 
  • Termin nadsyłania prac upływa 11 kwietnia 2019r.
  • Prace należy złożyć u wychowawcy klasy do dnia 10.04.2019r.
  • Na odwrocie pracy należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, klasę oraz wiek autora, nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym (do szkoły lub nauczyciela), imię i nazwisko nauczyciela.

Jury oceni pomysłowość, estetykę, technikę oraz stopień zaangażowania w wykonanie pracy konkursowej.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych oraz prezentacje pracy i zdjęć laureatów na stronie internetowej organizatora www.sp65.edu.pl

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.sp65.edu.pl dnia 17 kwietnia, laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany adres.

Wręczenie nagród jest zaplanowane na 26 kwietnia 2016 r. (odbiór nagród jedynie osobisty).