INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W poprzednich latach nasza szkoła brała udział w różnorodnych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W bieżącym roku szkolnym zajęć o podobnym charakterze i o podobnym zasięgu już nie ma, pozostały jednak pomoce dydaktyczne, które z powodzeniem znalazły swoje zastosowanie podczas codziennych zajęć z uczniami w ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych.

„MATEMATYKA TO NIE PROBLEM” – p. M. GOLINCZAK-WABIA

Pani Maja Golinczak-Wabia w ramach innowacji „Matematyka to nie problem” wykorzystuje zestawy klocków Lego. Dzięki nim uczniowie z klasy IA uczą się – poprzez zabawę – rozwiązywać problemy matematyczne i rozwijać logiczne myślenie. Uczniowie starają się także podejmować próby samodzielnego rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności samodzielnie oraz we współpracy z innymi.

„PROGRAMOWANIE ROZWOJEM MŁODEGO KREATORA” – p. H. WOJCIECHOWSKA

Pani Hanna Wojciechowska przygotowała dla uczniów klas trzecich innowację pedagogiczną „Programowanie rozwojem młodego kreatora”, podczas których dzieci będą korzystać m.in. z ozobotów, tabletów, klocków Sam Labs oraz dostępnych programów on-line. Dzięki nim stworzone zostaną bezpieczne i atrakcyjne warunki umożliwiające kształtowanie myślenia matematycznego u dzieci wchodzących w świat technologii cyfrowej. W ramach obowiązkowych zajęć matematyczno-informatycznych zaprezentowane zostaną uczniom korzyści płynące z umiejętności programowania oraz przedstawienia i wykorzystania własnych pomysłów w kreatywnym rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, zdobywaniu wiedzy i umiejętności matematycznych.

„WSPÓLNIE KODUJEMY I PROGRAMUJEMY” – p. M. WOŹNIAK i p. M. SZYMAŃSKA 

Adresatami innowacji są uczniowie klas I b i I d. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych oraz zajęć edukacji wczesnoszkolnej (edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja społeczna) w obecnym roku szkolnym i kontynuowane przez kolejne etapy edukacji uczniów. Niniejsza innowacja ma na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, przyrodniczych, społecznych oraz logicznego myślenia przy wykorzystaniu tabletów, mat do kodowania , Sam Labs, kodów QR, gier planszowych i klocków Lego. Te praktyczne narzędzia edukacyjne są potrzebne do nauki rozwiązywania problemów i wzbogacania wiedzy.