Hymn szkoły

Wykonanie hymnu przez chór szkolny prowadzony przez panią Dorotę Tomaszewską:

Teledysk autorstwa klasy Vb (w roku szkolnym 2016/2017):

tekst: Marta Michalska, uczennica – absolwentka SP 42
muzyka: mgr Dorota Tomaszewska, nauczycielka SP 42

1. Pierwsze litery pisane,
I recytowane wiersze,
Pierwsze książki przeczytane,
Zawarte przyjaźnie pierwsze.

Ref.: Świat przed nami się odkrywa.
Zdradza swoje tajemnice.
Wciąż mądrości nam przybywa.
Piękniejsze staje się życie.

2. Wspólna ławka i znajomi,
Czasem wspólne także waśnie,
Dzwonek, który głośno dzwoni.
To 42 właśnie!

Ref.: Świat przed nami się odkrywa…

3. Kilka lat ciężkiej nauki
Dzieciństwo się w młodość zmienia.
Gdy staniemy się dorośli
Pozostaną w nas wspomnienia.

Ref.: Świat przed nami się otwiera…
Ukazując swe skrytości.
Pięknem swoim dech zapiera.
Dodając wciąż nam mądrości.

………………………………………………………………………….
Nauka linii melodycznej: