Zajęcia z języka angielskiego

W ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” od października 2017r. w naszej szkole odbywają się zajęcia z j. angielskiego. Biorą w nich udział uczniowie od klas drugich do klas piątych (razem 75 uczniów). Zajęcia odbywają się w małych, maksymalnie dwunastoosobowych grupach. Służą one utrwaleniu i powtórzeniu […]

» Read more

Program „StART”

Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe „StART”. W programie „StART” uczniowie doskonalą w szkole i w domu umiejętności, które pozwolą im na dochodzenie własnych racji bezpośrednio, odważnie i uczciwie, z poszanowanie praw […]

» Read more

Bąbel Gdański Plus

Uczniowie klas I -III biorą aktywny udział w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe” w module matematycznym pod nazwą „Bąbel Gdański Plus”. Uczestnicy  mają możliwość rozwijania kompetencji matematycznych. Na zaję­ciach pra­cu­je­my z zesta­wa­mi kloc­ków LEGO. Uczy­my się mate­ma­ty­ki i roz­wi­ja­my […]

» Read more

TIK

Od października 2017 r. odbywają się w naszej szkole zajęcia w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”    Program rozwoju kompetencji kluczowych poprzez projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK Zajęcia prowadzone są metodą projektu, która pozwala wykształcić w uczniach wiele kompetencji, by lepiej funkcjonować w przyszłym, dorosłym życiu. W […]

» Read more

ART

Od listopada 2017 r.  w naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego„Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły  Podstawowe”. Trening umiejętności społecznych ART.- skierowany jest do uczniów klas starszych (IV –VII), ma na celu nabycie przez uczestnika podstawowych umiejętności pro społecznych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także prowadzi do […]

» Read more

Zajęcia Lego – Oswajamy roboty

Zajęcia pozalekcyjne odbywające się w środy i soboty w ramach projektu: Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe. Świat cyfrowy wokół nas. Pragniemy, aby na naszych zajęciach gościła przede wszystkim miła atmosfera, współpraca, kreatywność, jednym słowem dobra zabawa. Nasze grupy: To nie tylko klocki… Od dawna klocki, a dokładniej możliwość […]

» Read more

Projekt ”Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych, Empatycznych, Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”

Nasza Szkoła przystąpiła do Projektu ”Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych  Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego realizowanego w latach 2016-2020. Partnerami Projektu są: Fundacja Edukacyjna ODiTK, Stowarzyszenie Morena, DC Edukacja Sp. Z o. o., VULCAN Sp.z o.o. Partnerem wiodącym jest Gmina […]

» Read more
1 2