Szkolne Koło Gier Planszowych

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w naszej szkole rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Gier Planszowych w ramach projektu unijnego. Kółko zainteresowań skierowane było dla uczniów klas 1-8, a miało na celu upowszechnić i spopularyzować znane gry planszowe. Zajęcia miały pomóc uczniom rozwinąć umiejętności i zdolności matematyczno-intelektualne, pokonać nieśmiałość,  wzmocnić […]

» Read more

WeDo – projekt SUPER

Zajęcia Robotyki Lego WeDo 2.0 w naszej szkole skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 lat i mają na celu poszerzanie zainteresowań najmłodszych, a także pozwalają im zapoznać się z podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki i robotyki. Zdobywanie wiedzy wcale nie musi kojarzyć się jedynie ze szkołą […]

» Read more

Zajęcia z języka angielskiego

W ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” od października 2017r. w naszej szkole odbywają się zajęcia z j. angielskiego. Biorą w nich udział uczniowie od klas drugich do klas piątych (razem 75 uczniów). Zajęcia odbywają się w małych, maksymalnie dwunastoosobowych grupach. Służą one utrwaleniu i powtórzeniu […]

» Read more

Program „StART”

Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe „StART”. W programie „StART” uczniowie doskonalą w szkole i w domu umiejętności, które pozwolą im na dochodzenie własnych racji bezpośrednio, odważnie i uczciwie, z poszanowanie praw […]

» Read more

Bąbel Gdański Plus

Uczniowie klas I -III biorą aktywny udział w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe” w module matematycznym pod nazwą „Bąbel Gdański Plus”. Uczestnicy  mają możliwość rozwijania kompetencji matematycznych. Na zaję­ciach pra­cu­je­my z zesta­wa­mi kloc­ków LEGO. Uczy­my się mate­ma­ty­ki i roz­wi­ja­my […]

» Read more

TIK

Od października 2017 r. odbywają się w naszej szkole zajęcia w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”    Program rozwoju kompetencji kluczowych poprzez projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK Zajęcia prowadzone są metodą projektu, która pozwala wykształcić w uczniach wiele kompetencji, by lepiej funkcjonować w przyszłym, dorosłym życiu. W […]

» Read more

ART

Od listopada 2017 r.  w naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego„Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły  Podstawowe”. Trening umiejętności społecznych ART.- skierowany jest do uczniów klas starszych (IV –VII), ma na celu nabycie przez uczestnika podstawowych umiejętności pro społecznych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także prowadzi do […]

» Read more
1 2