Obiady w październiku 2018

Opłata za październik 2018 wynosi 87,40 zł (3,80 zł x 23 dni). Prosimy o wpłaty do 10 października na konto 69 1240 1268 1111 0010 3842 1432 Bardzo prosimy nie przekraczać terminu wpłat. Przypominamy, w tytule przelewu należy napisać: nazwisko, imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc, numer umowy (obowiązkowo wpisać). WZÓR: […]

» Read more

Obiady w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 06 września 2018r. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w pokoju intendenta szkoły). Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i […]

» Read more