Obiady w maju 2018

Opłata za maj 2018 wynosi 68,40 zł. Prosimy o wpłaty do 10 maja na konto 69 1240 1268 1111 0010 3842 1432 Bardzo prosimy nie przekraczać terminu wpłat. Przypominamy: w tytule przelewu należy napisać:  nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc, numer umowy. WZÓR: Kowalski Jan kl. 2d obiady maj […]

» Read more

Obiady w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo! Informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 07 września 2017 r. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub na portierni). Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić […]

» Read more