Obiady w czerwcu 2019

Każdy rodzic robiąc przelew za obiady w miesiącu czerwcu mając odliczenia z maja i zaplanowane nieobecności w czerwcu np.wycieczki proszę skontaktować się z intendentką nr.tel.512-613-055. Ostatni obiad 18 czerwca. Informujemy w czerwcu 12 obiadów x 3,80 = 45,60 Bardzo prosimy aby przelać kwotę za obiady do 10 czerwca. Rodzic nie […]

» Read more

Obiady w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 06 września 2018r. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w pokoju intendenta szkoły). Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i […]

» Read more