Obiady w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 06 września 2018r. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w pokoju intendenta szkoły). Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i […]

» Read more