Obiady w czerwcu 2018

Opłata za czerwiec 2018 wynosi 53,20 zł (3,80 zł x 14 dni). Ostatni obiad w tym roku szkolnym zostanie wydany 21 czerwca. Prosimy o wpłaty do 10 czerwca na konto 69 1240 1268 1111 0010 3842 1432 Bardzo prosimy nie przekraczać terminu wpłat. Przypominamy: w tytule przelewu należy napisać:  nazwisko i […]

» Read more

Obiady w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo! Informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 07 września 2017 r. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub na portierni). Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić […]

» Read more