Obiady w maju 2019

Kwota w miesiącu maju 2019 za obiady wynosi 20 dni x 3,80 = 76 zł. Jeżeli rodzic zgłosił, że dziecko nie będzie korzystało z obiadów na cały okres strajku, to po odliczeniu 8 dni kwota do zapłaty wynosi 45,60. Informujemy, że rodzice zgłaszali odpis 15,16,17 kwietnia – w tych dniach […]

» Read more

Obiady w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 06 września 2018r. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w pokoju intendenta szkoły). Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i […]

» Read more