Obiady we wrześniu 2019

KWOTA NALEŻNA DO PRZELEWU ZA  OBIADY  ZA MIESIĄC WRZESIEŃ  2019 WYNOSI: 19 obiadów  x  4,00 zł = 76 zł NR KONTA: Bank Pekao S.A    96124012681111001092274861 Proszę uregulować należną kwotę NAJPÓŹNIEJ  DO 10 WRZEŚNIA, ale NIE WPŁACAMY WCZEŚNIEJ ZA OBIADY, np: w miesiącu wrześniu za październik. Wpłacamy po ukazaniu się informacji na […]

» Read more

Obiady w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy,że w r.szk.2019/2020 żywienie dzieci rozpoczyna się od środy 04.09.19 r. Warunkiem korzystania przez ucznia z obiadów jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio przy zawarciu umowy u intendenta). Umowę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami i złożyć bezpośrednio u intendenta szkoły. […]

» Read more