Maraton czytelniczy – styczeń

Uczestniku Maratonu Czytelniczego, Lektura na miesiąc styczeń to : „ 8+2 i pierwsze święta” autor: Anne-Cath. Vestley Miłej lektury i pięknych Świąt Bożego Narodzenia !     Test z lektury „O Kamilu, który patrzy rękami” odbędzie się 10 grudnia ( w poniedziałek) na 3 i 4 godzinie lekcyjnej. Oliwia Poniewierska […]

» Read more

Ogólnopolski Test Ortograficzny – wyniki

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego za udział w konkursie. Test ortograficzny został przeprowadzony 23 października 2018 r. dla chętnych dzieci edukacji wczesnoszkolnej, z klasy 3b,1b i 1 d naszej szkoły. Na podstawie otrzymanych  kart odpowiedzi organizator  Centrum Edukacji Szkolnej wyłonił najlepszych uczestników testu w każdej grupie wiekowej. Uczestnicy, […]

» Read more

Leon – Ogólnopolski Konkurs – zapisy

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych | Leon Konkursy  matematyczny dla dzieci z klas 1-3 Zakres olimpiady przedmiotowej dostosowany jest do norm programowych obowiązujących dany rocznik. Czas trwania wszystkich konkursów dla klas I-III wynosi 45 minut. Testy składają się z zadań zamkniętych z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami i zadań otwartych. […]

» Read more

Świetlik 2019r.- zapisy!

UWAGA! Serdecznie zapraszam uczniów kl. I-III do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Zapisy (u wychowawców klas) i termin wpłat (opłata za konkurs wynosi 10 zł)                 od 03.12.2018r. do 14.12.2018r. Wraz z wpłatą należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (można ją pobrać u wychowawcy lub ze strony internetowej). […]

» Read more

Olimpusek – sesja zimowa – zapisy 2019

Olimpus pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek . Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona 07-01-2019 r. Godzinę przeprowadzenia olimpiady ustala Szkolny Organizator Olimpiady powołany w każdej ze zgłoszonych szkół. Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego […]

» Read more

UWAGA UCZESTNIKU MARATONU CZYTELNICZEGO!

Uczestniku Maratonu Czytelniczego, Lektura na miesiąc listopad to : „ O Kamilu, który patrzy rękami” autor: Tomasz Małkowski.   Test z lektury „Wielkie odkrycie Bubal” odbędzie się 19 listopada ( w poniedziałek) na 3 i 4 godzinie lekcyjnej. Przypominam, że testy piszemy długopisem lub piórem. Nie wolno pisać długopisem zmazywalnym. […]

» Read more

UWAGA UCZESTNIKU MARATONU CZYTELNICZEGO!

UWAGA! Uczestniku Maratonu Czytelniczego! W związku z tym, że nie wiadomo, czy  12 listopada będzie  dniem wolnym od zajęć lekcyjnych-  termin pisania testu 2  z lektury „Wielkie odkrycie Bubal” może zostać  przeniesiony na 19 listopada. Gdyby jednak dzień 12 listopada był dniem pracującym termin nie ulega zmianie. Godziny pisania testu […]

» Read more
1 2 3 5