APEL PORZĄDKOWY KL. I-III

W dniach 04, 05 lutego 2019r. odbył się apel porządkowy. Pani wicedyrektor Jolanta Wilkowska podsumowała osiągnięcia uczniów zdobyte w I semestrze nauki. Uczniowie  otrzymali dyplomy i nagrody  za udział w konkursach szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego udział w proponowanych przedsięwzięciach skierowanych do uczniów klas I-III i ich rodziców/opiekunów w II semestrze nauki. Pani Jolanta Wilkowska przeprowadziła pogadankę z uczniami na temat zachowania bezpieczeństwa podczas ferii.

Link do fotorelacji