Goście w naszej szkole

16 maja 2018r. naszą szkołę odwiedził p.  Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej w Gdańsku wraz z p. Aleksandrą Kulik – kierownikiem projektów realizowanych w szkole (SUPER, RKPP) i p. Margaret Winiarczyk założycielką projektu Futura Innowacyjna Edukacja oraz  przedstawicielami centrum DC Edukacja p. Piotrem Jodko, p. Dariuszem Kołodziejczykiem, p. Markiem Grabowskim i p. Szymonem Knitter – specjalistą d/s wdrażania projektu.

Odwiedzający byli pod wrażeniem prowadzenia zajęć i aktywności realizowanych w naszej szkole. Szczególne uznanie zyskała edukacja rówieśnicza, którą realizujemy na wszystkich szczeblach edukacyjnych  np. „Duży czyta małemu”, „Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”  i wiele innych.  Wysoką ocenę otrzymaliśmy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych poprzez wdrażanie projektu Erasmus+.   Nasza szkoła kładzie duży nacisk na propagowanie dobrych praktyk, między innymi – projekty promujące zdrowy styl życia,  właściwe praktyki użytkowania mediów społecznościowych.  W ramach projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” – SUPER  nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach.  Zaprezentowaliśmy swoje umiejętności, zdobytą wiedzę w praktyce, oraz zdolność komunikacji i współpracy w zespołach.

Cytując słowa p. P. Kowalczuka „Programiści i informatycy drżyjcie”. Nadchodzimy 🙂 uczniowie.

sdr

Serdecznie dziękujemy za wizytę oraz bardzo wysoką ocenę pracy uczniów i nauczycieli.

Link do fotorelacji