Wojewódzki konkurs „Big Dream”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim „Dream Big” dla klas I-VIII.

Zadaniem uczniów klas I-III jest przygotowanie plakatu, natomiast uczniowie klas IV-VIII przygotowują prezentację w języku angielskim  w programie PowerPoint (indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych).

Termin dostarczenia prac konkursowych: 8 marca 2019