WYBORY do Samorządu Uczniowskiego

U w a g a   U c z n i o w i e  !!! Przed nami WYBORY do Samorządu Uczniowskiego. Będziemy wybierać: Przewodniczącego Samorządu Zastępcę Przewodniczącego Samorządu Sekretarza Samorządu. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi kandydatami i ich programami wyborczymi, które znajdują się na plakatach. WYBORY odbędą się w […]

» Read more