Obiady w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy,że w r.szk.2019/2020 żywienie dzieci rozpoczyna się od środy 04.09.19 r. Warunkiem korzystania przez ucznia z obiadów jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego umowy żywienia (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio przy zawarciu umowy u intendenta). Umowę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami i złożyć bezpośrednio u intendenta szkoły. […]

» Read more

UWAGA!

Ze względu na przekształcenie naszej placówki w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, prosimy nie dokonywać wpłat na dotychczas obowiązujące konto szkoły. Nowe konto będzie podane do publicznej wiadomości w dniu 2 września 2019 r.

» Read more

Zebranie z Rodzicami uczniów klas 0 i klas pierwszych

Rok szkolny 2019/2020 Zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się dnia 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17.30 Zebranie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas I odbędzie się dnia 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 Miejsce zebrań: stołówka szkolna. Serdecznie zapraszamy!

» Read more

Rady Pedagogiczne!

Terminy Rad Pedagogicznych: 27 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 Rada Pedagogiczna dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (w tym nowo zatrudnionych nauczycieli)      

» Read more